Kiến Thức

Phân biệt những từ có phát âm giống nhau

Trong tiếng Anh có những cặp từ phát âm giống nhau gây nên nhiều sự nhầm lẫn cho người học Để phân biệt chúng, người

Quy luật của 17 âm câm ở trong tiếng Anh

Ở bài Ý nghĩa và nguồn gốc của âm câm trong tiếng Anh, chúng ta đã biết âm câm là âm mà không được phát

Các từ vựng bắt đầu bằng ‘-re’

Please review this proposal again before I send it. – Xin hãy xem lại đề xuất này lần nữa trước khi tôi gửi nó đi.

8 cụm từ thông dụng hay dùng với cấu trúc as…as

I felt so ill this morning. It was as much as I could do to get out of bed. Trong ngữ pháp thông thường cấu

Tổng hợp những lỗi hay dễ mắc trong khi học tiếng Anh

Except (ngoại trừ), expect (mong đợi), và accept (chấp nhận) Trong khi viết, nghe hoặc đọc hiểu, có một số từ khiến chúng ta hay

Các từ viết tắt thông dụng ở trong tiếng Anh

KPI – Key Performance Indicator: Chỉ số đánh giá thực hiện công việc Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều từ tiếng Anh viết

Quy tắc phát âm ‘s’, ‘es’ chuẩn trong tiếng AnhQuy tắc phát âm ‘s’, ‘es’ chuẩn ở trong tiếng Anh

Đọc là – /z/, khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại Danh từ số nhiều và